Wanneer een kind sterft staat de wereld even stil

Als je kind iets overkomt
Als het leven anders gaat dan je zou willen
Als je in een situatie komt waar je liever niet bij stil wil staan
Als je kind overlijdt, dan breekt er iets onder je voeten weg
Dan staat de wereld voor je stil

Soms is er een tijd van hoop en vrees aan vooraf gegaan, soms komt het totaal onverwacht, maar altijd is er dat grote verdriet en de vraag: Hoe nu verder?

Beslissingen moeten genomen worden die ouders eigenlijk niet zouden willen nemen, zoals begraven of cremeren, een herdenkingsbijeenkomst voor familie en vrienden of brengen we als ouders, als gezin ons kindje weg? Wat willen we, wat kan er. Vragen die moeilijk en confronterend zijn, die in alle rust genomen moeten worden. Een uitvaart hoeft niet in een paar uur geregeld te worden. Omdat ik in de dagen voorafgaande aan de uitvaart dagelijks bij u thuis kom, kan er altijd nog iets veranderd, aangepast of ingevuld worden. Een uitvaart 'ontstaat' in de loop van de dagen.

Als het om een heel jong kindje gaat is vooral de allernaaste omgeving betrokken bij het verlies. De uitvaart wordt dan bepaald door de behoeftes van het gezin, familie en vrienden om uiting te geven aan hun verdriet. Een ouder kind heeft ook, buiten het gezin, buurtkinderen, klasgenoten en sportclubvriendjes. De invulling van de dienst, het soort kist, de rouwbrief worden gevormd in het teken van zijn of haar leven; maar ook de betrokkenheid van bijvoorbeeld de school kan een warme toevoeging zijn aan het geheel.

Goede ondersteuning en begeleiding, aangepast aan uw gezinssituatie is dan van groot belang. In de paar dagen tussen overlijden en uitvaart is er veel overleg nodig, een luisterend oor, maatwerk en daadkracht om de uitvaart zo te laten verlopen, op een manier die bij uw kind en uzelf past.

Rouw verdient aandacht en zorg
Ook rouw die al lang geleden begonnen is. Het verlies van een kind, hoelang geleden het ook mag zijn, laat vaak diepe sporen achter in het leven. Ik help u graag bij het zoeken van een praatgroep, persoonlijke begeleiding of via internet van een site waar u met lotgenoten over het grote verlies kan praten. Dit alles kan tot grote steun zijn. Belt u mij gerust.


Direct contact Marja van Rijn 0174 - 613365 of 06 - 13550369 | Dag en nacht bereikbaar